Veelgestelde vragen

1. Welke gebouwen zijn opgenomen in de database?
Alle gebouwtypen met uitzondering van woningen of woongebouwen. Conform het kadaster: Alle panden waar het gebruiksdoel ook een niet-woonfunctie betreft. Voorbeeld: een pand waarvan de plint op straatniveau het gebruiksdoel winkelfunctie bevat en de verdiepingen erboven gebruiksdoel woonfunctie bevat is opgenomen in de database.

2. Mijn gebouw staat niet op de kaart, hoe kan dit?
Mogelijk voldoet het gebouw niet aan de criteria, zoals vermeld bij vraag 1. Het kan ook zijn dat uw gebouw niet goed staat vermeld bij het kadaster. Onze basisgegevens komen van het kadaster. Of de vermelding klopt, kunt u controleren op bagviewer.kadaster.nl. Mocht de vermelding niet kloppen, dan bestaat er de mogelijkheid om onderbouwd een wijziging in te sturen, het zogeheten terugmelden . Zodra de verbetering is doorgevoerd, horen wij dit graag van u, hierna zullen wij de wijziging doorvoeren.

3. Bij het gebouw staat al een duurzaamheidsscore, hoe kan dit?
Naast de gegevens van het kadaster, haalt DGBC ook gegevens op uit andere databases. Op het moment dat we met minimaal 90% zekerheid kunnen zeggen dat een gebouw aan bepaald duurzaamheidscriterium voldoet, nemen we die alvast mee in de scorebepaling. Zo hoeft u als gebruiker minder vragen in te vullen en kunt u sneller een inschatting krijgen van de duurzaamheid van uw gebouw.

4. Duurzaamheid is een ruim begrip, wie bepaalt de criteria?
De vragen in de scan zijn grotendeels gebaseerd op BREEAM-NL In-Use 2016. BREEAM is het internationaal erkende duurzaamheidskeurmerk voor vastgoedobjecten. Het is ontwikkeld door BRE in Engeland (vergelijkbaar met TNO) en wordt in Nederland beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC is een onafhankelijke stichting met ruim 350 participanten, die zich gezamenlijk inzetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Meer info op www.breeam.nl of www.dgbc.nl. Mocht u feedback hebben op de vragenlijst of richtlijn dan horen we dat graag. BREEAM-NL is van de markt en voor de markt.

5. Hoe sluit de vragenlijst aan bij de Erkende Maatregelen van de Wet Milieubeheer?
De belangrijkste vragen van de Erkende Maatregelenlijst zijn overgenomen in de scan, maar niet allemaal. Erkende Maatregelen die niet over het gebouw gaan, zijn niet opgenomen, evenals maatregelen die niet gelden voor gebouwen met energielabel C of hoger.

6. Bij de resultaten wordt de score vergeleken, hoe werkt dit?
Er zijn twee mogelijkheden om uw bepaalde score te vergelijken:
  1. Met de BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen
  2. Met een specifiek project

7. Worden de gegevens publiek beschikbaar gesteld?
Alleen de scores per categorie worden publiek beschikbaar gesteld, dus niet de antwoorden op de vragen.

8. Kan ik meerdere keren een score berekenen voor hetzelfde gebouw?
Ja, het kan voorkomen dat meerdere gebruikers van uw gebouw de scan invullen. De score met de ‘hoogste kwaliteit’ wordt zichtbaar op de kaart: van een anonieme gebruiker, van een contactpersoon, van een certificaat.

9. Kan ik ook vals spelen om bewust een hogere score te krijgen?
Natuurlijk, er is geen controle op de berekening, u vult hem zelf in. Wanneer u besluit om uw gebouw te laten certificeren, dan zal een onafhankelijk toetsing plaatsvinden door een derde partij.

10. Ik heb al een BREEAM-NL Nieuwbouw Certificaat en de score van de scan wijkt af, hoe kan dat?

U heeft al een BREEAM-NL Nieuwbouw Certificaat, dit betekent dat u bij de koplopers van duurzaam gebouwd Nederland hoort en u reeds voor uw gebouw een nauwkeurige score heeft ontvangen en onafhankelijk heeft laten toetsen. Dit is een geweldige prestatie.

De indicatieve score kan afwijken omdat de vragenlijst die we gebruiken is gebaseerd op BREEAM-NL In-Use voor bestaande gebouwen. Deze vragen zijn anders dan de vragen die er worden gesteld binnen BREEAM-NL Nieuwbouw. Daarnaast wordt er in de scan een selectie van vragen gebruikt. Zoals u weet als ervaringsdeskundige zijn de eisen en vragen binnen BREEAM-NL In-Use en BREEAM-NL Nieuwbouw meer uitgebreid.

11. Kan ik de BREEAM-NL In-Use Quickscan ook naar mijn contacten sturen?
Jazeker, en dat willen graag als DGBC faciliteren. Er is alleen een lijst met emailadressen en bezoekadressen nodig. U kunt zelf de mailing versturen. Het is tevens mogelijk om de Scan in uw eigen huisstijl aan te passen en de vragenlijst, tips en benchmarks aan te passen. Neem voor meer informatie contact op met helpdesk@dgbc.nl